Từ Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh: 20 chuyến trong ngày 29/11/2020.
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
08:30
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
09:40
Văn Phòng Candy
11 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
10:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
11:10
Văn Phòng Candy
14 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
11:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
11:40
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
11:30
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
12:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:40
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
12:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
16 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
13:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
14:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:40
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
13:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
14:40
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
14:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
15:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
16:10
Văn Phòng Candy
14 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:50
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
16:05
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
16:30
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
17:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
17:15
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
18:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
19:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
18:10
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
18:25
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
18:30
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
19:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:20
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
19:35
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
16 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
20:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
21:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:30
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
20:45
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
21:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
22:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
21:40
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
21:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
Tuyến đường Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh
Tuyến đường Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh với sự tham gia vận hành của nhà xe: CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY, AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi TP Hồ Chí Minh có khung giờ cố định như sau: 08:30, 10:00, 11:25, 11:30, 12:40, 13:00, 13:40, 14:40, 15:00, 15:50, 16:30, 17:00, 18:00, 18:10, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40.
Xe đi TP Hồ Chí Minh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi TP Hồ Chí Minh xuất phát vào lúc 08:30 là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY. Nhà xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY sẽ bắt đầu xuất phát ở Ngã 3 Vũng Tàu lúc 08:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh cửu Đồng nai sau (1h10) giờ.
Xe đi TP Hồ Chí Minh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi TP Hồ Chí Minh xuất phát vào lúc 21:40 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch lúc 21:40 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67 sau (0h15) giờ.
Vé xe Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi TP Hồ Chí Minh thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY.
Vé xe Đồng Nai đi TP Hồ Chí Minh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi TP Hồ Chí Minh cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng