Từ Bắc Ninh đi Quảng Ninh: 18 chuyến trong ngày 29/01/2021.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
06:30
Bắc Ninh
(2h45)
09:15
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
07:30
Bắc Ninh
(2h45)
10:15
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
08:15
Bắc Ninh
(2h45)
11:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
09:15
Bắc Ninh
(2h45)
12:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
10:15
Bắc Ninh
(2h45)
13:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
11:15
Bắc Ninh
(2h45)
14:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
11:45
Bắc Ninh
(2h45)
14:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
12:15
Bắc Ninh
(2h45)
15:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
12:45
Bắc Ninh
(2h45)
15:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
13:15
Bắc Ninh
(2h45)
16:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
13:45
Bắc Ninh
(2h45)
16:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
14:15
Bắc Ninh
(2h45)
17:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
14:45
Bắc Ninh
(2h45)
17:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
16:45
Bắc Ninh
(2h45)
19:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
200,000đ
Bed-Chair Bus
21:30
Bắc Ninh
(6h30)
04:00
Bến xe Móng Cái
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
17:15
Bắc Ninh
(2h45)
20:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
17:45
Bắc Ninh
(2h45)
20:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
18:15
Bắc Ninh
(2h45)
21:00
Hạ Long
18 chổ trống
Tuyến đường Bắc Ninh - Quảng Ninh
Tuyến đường Bắc Ninh - Quảng Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Quảng Ninh có khung giờ cố định như sau: 06:30, 07:30, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 21:30.
Xe đi Quảng Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Bãi Cháy, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau (2h45) giờ.
Xe đi Quảng Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 21:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bắc Ninh lúc 21:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến xe Móng Cái sau (6h30) giờ.
Vé xe Bắc Ninh đi Quảng Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Bắc Ninh đi Quảng Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh cao nhất là 200,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng