Từ Hà Nội đi Hà Nội: 20 chuyến trong ngày 20/01/2021.
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
06:50
Mỹ Đình
(0h10)
07:00
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
07:50
Mỹ Đình
(0h10)
08:00
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
06:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
07:40
Ngã ba kim anh
44 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Bed-Chair Bus
06:15
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
07:55
Ngã ba kim anh
44 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
08:10
Mỹ Đình
(0h10)
08:20
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
06:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
08:10
Ngã ba kim anh
43 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
06:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
08:10
Ngã ba kim anh
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
08:30
Mỹ Đình
(0h10)
08:40
BX. Yên Nghĩa
16 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
10:20
Mỹ Đình
(0h10)
10:30
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
10:50
Mỹ Đình
(0h10)
11:00
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
11:40
Mỹ Đình
(0h10)
11:50
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
12:40
Mỹ Đình
(0h10)
12:50
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
14:20
Mỹ Đình
(0h10)
14:30
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
12:35
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
14:15
Ngã ba kim anh
19 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
14:40
Mỹ Đình
(0h10)
14:50
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
14:40
Ngã ba kim anh
48 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
(1h40)
14:40
Ngã ba kim anh
44 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
15:00
Mỹ Đình
(0h10)
15:10
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
18:20
Ngã ba kim anh
(1h40)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
13 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
18:20
Ngã ba kim anh
(1h40)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
6 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Hà Nội
Tuyến đường Hà Nội - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Inter Bus Lines, Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 06:00, 06:15, 06:30, 06:30, 06:50, 07:50, 08:10, 08:30, 10:20, 10:50, 11:40, 12:35, 12:40, 13:00, 13:00, 14:20, 14:40, 15:00, 18:20, 18:20.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 06:00 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam lúc 06:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Xã Thanh Xuân Sóc Sơn, AH14, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam sau (1h40) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 18:20 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở Xã Thanh Xuân Sóc Sơn, AH14, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam lúc 18:20 và dự kiến sẽ trả khách ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam sau (1h40) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 30,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nội đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 680,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng