Từ Hà Nam đi Hà Nam: 20 chuyến trong ngày 01/10/2020.
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
06:15
Phủ Lý
(0h15)
06:30
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
06:35
Phủ Lý
(0h15)
06:50
Đồng Văn
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
07:15
Phủ Lý
(0h15)
07:30
Đồng Văn
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
06:45
Đồng Văn
(0h15)
07:00
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
07:35
Phủ Lý
(0h15)
07:50
Đồng Văn
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
07:25
Đồng Văn
(0h15)
07:40
Phủ Lý
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
07:55
Phủ Lý
(0h15)
08:10
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
08:35
Phủ Lý
(0h15)
08:50
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
08:45
Đồng Văn
(0h15)
09:00
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
09:15
Phủ Lý
(0h15)
09:30
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
09:05
Đồng Văn
(0h15)
09:20
Phủ Lý
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
09:45
Phủ Lý
(0h15)
10:00
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
10:15
Phủ Lý
(0h15)
10:30
Đồng Văn
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
10:05
Đồng Văn
(0h15)
10:20
Phủ Lý
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
10:45
Phủ Lý
(0h15)
11:00
Đồng Văn
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
10:25
Đồng Văn
(0h15)
10:40
Phủ Lý
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
11:05
Phủ Lý
(0h15)
11:20
Đồng Văn
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
10:45
Đồng Văn
(0h15)
11:00
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
40,000đ
Normal Bus
11:25
Đồng Văn
(0h15)
11:40
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
12:05
Phủ Lý
(0h15)
12:20
Đồng Văn
17 chổ trống
Tuyến đường Hà Nam - Hà Nam
Tuyến đường Hà Nam - Hà Nam với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nam có khung giờ cố định như sau: 06:15, 06:35, 06:45, 07:15, 07:25, 07:35, 07:55, 08:35, 08:45, 09:05, 09:15, 09:45, 10:05, 10:15, 10:25, 10:45, 10:45, 11:05, 11:25, 12:05.
Xe đi Hà Nam sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nam xuất phát vào lúc 06:15 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Phủ Lý lúc 06:15 và dự kiến sẽ trả khách ở Đồng Văn sau (0h15) giờ.
Xe đi Hà Nam trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nam xuất phát vào lúc 12:05 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Phủ Lý lúc 12:05 và dự kiến sẽ trả khách ở Đồng Văn sau (0h15) giờ.
Vé xe Hà Nam đi Hà Nam giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nam thấp nhất là 30,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nam đi Hà Nam giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nam cao nhất là 40,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng