Từ Hải Dương đi Bắc Ninh: 20 chuyến trong ngày 20/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:00
Sao Đỏ
(1h15)
08:15
Bắc Ninh
14 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Bed-Chair Bus
09:00
Hải Dương
(1h)
10:00
Bắc Ninh
34 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:30
Sao Đỏ
(1h15)
08:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:00
Sao Đỏ
(1h15)
09:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:30
Sao Đỏ
(1h15)
09:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:00
Sao Đỏ
(1h15)
10:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:30
Sao Đỏ
(1h15)
10:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:00
Sao Đỏ
(1h15)
11:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:30
Sao Đỏ
(1h15)
11:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:00
Sao Đỏ
(1h15)
12:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
Hải Dương
(1h)
14:00
Bắc Ninh
41 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:30
Sao Đỏ
(1h15)
12:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:30
Sao Đỏ
(1h15)
13:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
13:00
Sao Đỏ
(1h15)
14:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
13:30
Sao Đỏ
(1h15)
14:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
14:00
Sao Đỏ
(1h15)
15:15
Bắc Ninh
15 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Bed-Chair Bus
16:30
Hải Dương
(1h)
17:30
Bắc Ninh
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
15:00
Sao Đỏ
(1h15)
16:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
16:00
Sao Đỏ
(1h15)
17:15
Bắc Ninh
12 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
16:30
Sao Đỏ
(1h15)
17:45
Bắc Ninh
17 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Bắc Ninh
Tuyến đường Hải Dương - Bắc Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bắc Ninh có khung giờ cố định như sau: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 16:30.
Xe đi Bắc Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 07:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương lúc 07:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh sau (1h15) giờ.
Xe đi Bắc Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 16:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương lúc 16:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh sau (1h15) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Bắc Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hải Dương đi Bắc Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng