Từ Hải Dương đi Hưng Yên: 11 chuyến trong ngày 27/09/2020.
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
05:25
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
05:45
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
31 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
08:50
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
09:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
31 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
10:40
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
11:00
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
12:20
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
12:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
13:10
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
13:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
14:10
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
14:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
30 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
16:10
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
16:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
33 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
17:10
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
17:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
18:20
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
18:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
37 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Normal Bus
20:30
Trạm dừng nghỉ V52
(0h20)
20:50
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
29 chổ trống
Kết Đoàn
30,000đ
Bed-Chair Bus
19:20
Phú Thái Hải Dương
(1h35)
20:55
Phố Nối Hưng Yên
41 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Hưng Yên
Tuyến đường Hải Dương - Hưng Yên với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức, Kết Đoàn.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hưng Yên có khung giờ cố định như sau: 05:25, 08:50, 10:40, 12:20, 13:10, 14:10, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 20:30.
Xe đi Hưng Yên sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 05:25 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam lúc 05:25 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (0h20) giờ.
Xe đi Hưng Yên trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 20:30 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam lúc 20:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (0h20) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Hưng Yên giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên thấp nhất là 30,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Kết Đoàn.
Vé xe Hải Dương đi Hưng Yên giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng