Từ Hải Dương đi Vĩnh Phúc: 4 chuyến trong ngày 20/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
90,000đ
Bed-Chair Bus
09:00
Hải Dương
(1h30)
10:30
Vĩnh Phúc
44 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
90,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
Hải Dương
(1h30)
14:30
Vĩnh Phúc
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
90,000đ
Bed-Chair Bus
16:30
Hải Dương
(1h30)
18:00
Vĩnh Phúc
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
90,000đ
Bed-Chair Bus
22:30
Hải Dương
(1h30)
24:00
Vĩnh Phúc
43 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Vĩnh Phúc
Tuyến đường Hải Dương - Vĩnh Phúc với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Vĩnh Phúc có khung giờ cố định như sau: 09:00, 13:00, 16:30, 22:30.
Xe đi Vĩnh Phúc sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Vĩnh Phúc xuất phát vào lúc 09:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở tp Hải Dương lúc 09:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh Phúc sau (1h30) giờ.
Xe đi Vĩnh Phúc trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Vĩnh Phúc xuất phát vào lúc 22:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở tp Hải Dương lúc 22:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh Phúc sau (1h30) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Vĩnh Phúc giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Vĩnh Phúc thấp nhất là 90,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hải Dương đi Vĩnh Phúc giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Vĩnh Phúc cao nhất là 90,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng