Từ Hải Phòng đi Hải Dương: 8 chuyến trong ngày 30/09/2020.
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
04:45
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
05:25
Trạm dừng nghỉ V52
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
08:50
Trạm dừng nghỉ V52
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
10:00
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
10:40
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
14:10
Trạm dừng nghỉ V52
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
15:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
15:50
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
16:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
17:30
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
18:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
19:10
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Normal Bus
19:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h40)
19:50
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Hải Dương
Tuyến đường Hải Phòng - Hải Dương với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Dương có khung giờ cố định như sau: 04:45, 08:10, 10:00, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30, 19:10.
Xe đi Hải Dương sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 04:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 04:45 và dự kiến sẽ trả khách ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam sau (0h40) giờ.
Xe đi Hải Dương trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 19:10 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 19:10 và dự kiến sẽ trả khách ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam sau (0h40) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Hải Dương giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hải Phòng đi Hải Dương giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng