Từ Hải Phòng đi Ninh Bình: 20 chuyến trong ngày 30/09/2020.
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
07:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
09:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
09:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
10:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
10:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
11:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
11:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
12:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
12:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
13:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
13:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
14:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
14:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
13:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
15:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
13:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
15:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
14:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
16:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
14:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
16:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
15:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
17:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
15:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
17:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
16:00
Tp. Hải Phòng
(2h20)
18:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
120,000đ
Normal Bus
16:30
Tp. Hải Phòng
(2h20)
18:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Ninh Bình
Tuyến đường Hải Phòng - Ninh Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Ninh Bình có khung giờ cố định như sau: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30.
Xe đi Ninh Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 07:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Hải Phòng lúc 07:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Ninh Bình sau (2h20) giờ.
Xe đi Ninh Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 16:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Hải Phòng lúc 16:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Ninh Bình sau (2h20) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Ninh Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình thấp nhất là 120,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Hải Phòng đi Ninh Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình cao nhất là 120,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng