Từ Hải Phòng đi Thái Bình: 20 chuyến trong ngày 25/09/2020.
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
06:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
07:00
Tp. Thái Bình
6 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
07:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
07:30
Tp. Thái Bình
8 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
08:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
08:30
Tp. Thái Bình
7 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
09:00
Tp. Thái Bình
12 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
09:30
Tp. Thái Bình
11 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
10:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
10:30
Tp. Thái Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
11:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
11:30
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
12:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
12:30
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
13:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
13:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
13:30
Tp. Thái Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
13:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
14:00
Tp. Thái Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
14:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
14:30
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
14:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
15:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
15:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
15:30
Tp. Thái Bình
10 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
15:30
Tp. Hải Phòng
(0h30)
16:00
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
16:00
Tp. Hải Phòng
(0h30)
16:30
Tp. Thái Bình
15 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Thái Bình
Tuyến đường Hải Phòng - Thái Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Thái Bình có khung giờ cố định như sau: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00.
Xe đi Thái Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Hải Phòng lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Thái Bình sau (0h30) giờ.
Xe đi Thái Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 16:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Hải Phòng lúc 16:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Thái Bình sau (0h30) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Thái Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Hải Phòng đi Thái Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng