Từ Lào Cai đi Hà Nội: 20 chuyến trong ngày 29/11/2020.
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
07:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
14:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
4 chổ trống
Queen Cafe
250,000đ
Normal Bus
08:00
72 Ngũ Chỉ Sơn,TT sapa-0961001876
(7h)
15:00
Queen Hà Nội-02439283666
38 chổ trống
Queen Cafe
250,000đ
Normal Bus
10:00
72 Ngũ Chỉ Sơn,TT sapa-0961001876
(7h)
17:00
Queen Hà Nội-02439283666
38 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
19:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Queen Cafe
250,000đ
Normal Bus
13:00
72 Ngũ Chỉ Sơn,TT sapa-0961001876
(7h)
20:00
Queen Hà Nội-02439283666
38 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Bed-Chair Bus
13:15
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
19:45
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
1 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
6 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Normal Bus
13:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
3 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
14:00
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
20:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Bed-Chair Bus
14:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
21:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
15:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
22:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Bed-Chair Bus
16:00
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
22:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
3 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
16:00
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
22:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
1 chổ trống
Queen Cafe
250,000đ
Normal Bus
16:00
72 Ngũ Chỉ Sơn,TT sapa-0961001876
(7h)
23:00
Queen Hà Nội-02439283666
38 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Bed-Chair Bus
22:00
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
04:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
4 chổ trống
Queen Cafe
250,000đ
Normal Bus
22:00
72 Ngũ Chỉ Sơn,TT sapa-0961001876
(7h)
05:00
Queen Hà Nội-02439283666
38 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Bed-Chair Bus
22:05
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
04:35
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
4 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Bed-Chair Bus
13:00
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
19:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Luxury Bus
13:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
468 Điện Biên Phủ - TT SAPA
(6h30)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
0 chổ trống
Tuyến đường Lào Cai - Hà Nội
Tuyến đường Lào Cai - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Inter Bus Lines, Queen Cafe.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 13:00, 13:00, 13:15, 13:30, 13:30, 13:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:00, 16:00, 22:00, 22:00, 22:05.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 07:30 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở 468 Điện Biên Phủ - TT SAPA (Phở Cốn Sủi - Gia Truyền Ông HÁ) lúc 07:30 và dự kiến sẽ trả khách ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam sau (6h30) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 22:05 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở 468 Điện Biên Phủ - TT SAPA (Phở Cốn Sủi - Gia Truyền Ông HÁ) lúc 22:05 và dự kiến sẽ trả khách ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam sau (6h30) giờ.
Vé xe Lào Cai đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 250,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Vé xe Lào Cai đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 680,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng