Từ Ninh Bình đi Quảng Ninh: 20 chuyến trong ngày 29/09/2020.
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
05:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
09:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
05:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
09:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
06:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
10:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
06:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
10:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
07:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
11:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
11:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
12:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
12:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
13:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
13:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
14:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
14:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
15:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
15:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
16:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
16:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
13:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
17:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
13:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
17:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
14:00
Tp. Ninh Bình
(4h20)
18:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
14:30
Tp. Ninh Bình
(4h20)
18:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Tuyến đường Ninh Bình - Quảng Ninh
Tuyến đường Ninh Bình - Quảng Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Quảng Ninh có khung giờ cố định như sau: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30.
Xe đi Quảng Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 05:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Ninh Bình lúc 05:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Cẩm Phả sau (4h20) giờ.
Xe đi Quảng Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 14:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Ninh Bình lúc 14:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Cẩm Phả sau (4h20) giờ.
Vé xe Ninh Bình đi Quảng Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh thấp nhất là 150,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Ninh Bình đi Quảng Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh cao nhất là 150,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng