Từ Quảng Ninh đi Bắc Ninh: 20 chuyến trong ngày 27/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
05:45
Hạ Long
(2h30)
08:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
150,000đ
Bed-Chair Bus
06:00
Bến xe Cái Rồng (Vân Đồn)
(4h)
10:00
Bắc Ninh
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
06:15
Hạ Long
(2h30)
08:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
06:45
Hạ Long
(2h30)
09:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
07:15
Hạ Long
(2h30)
09:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
07:45
Hạ Long
(2h30)
10:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
08:15
Hạ Long
(2h30)
10:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
08:45
Hạ Long
(2h30)
11:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
09:15
Hạ Long
(2h30)
11:45
Bắc Ninh
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
09:45
Hạ Long
(2h30)
12:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
150,000đ
Bed-Chair Bus
10:00
Bến xe Cái Rồng (Vân Đồn)
(4h)
14:00
Bắc Ninh
42 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
10:15
Hạ Long
(2h30)
12:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
11:15
Hạ Long
(2h30)
13:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
11:45
Hạ Long
(2h30)
14:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
12:15
Hạ Long
(2h30)
14:45
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
12:45
Hạ Long
(2h30)
15:15
Bắc Ninh
15 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
150,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Bến xe Cái Rồng (Vân Đồn)
(4h)
17:30
Bắc Ninh
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
13:45
Hạ Long
(2h30)
16:15
Bắc Ninh
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
14:45
Hạ Long
(2h30)
17:15
Bắc Ninh
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
100,000đ
Normal Bus
15:15
Hạ Long
(2h30)
17:45
Bắc Ninh
16 chổ trống
Tuyến đường Quảng Ninh - Bắc Ninh
Tuyến đường Quảng Ninh - Bắc Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bắc Ninh có khung giờ cố định như sau: 05:45, 06:00, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:00, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 13:45, 14:45, 15:15.
Xe đi Bắc Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 05:45 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bãi Cháy, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lúc 05:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh sau (2h30) giờ.
Xe đi Bắc Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 15:15 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bãi Cháy, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lúc 15:15 và dự kiến sẽ trả khách ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh sau (2h30) giờ.
Vé xe Quảng Ninh đi Bắc Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Quảng Ninh đi Bắc Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh cao nhất là 150,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng