Từ TP Hồ Chí Minh đi Kiên Giang: 9 chuyến trong ngày 17/01/2021.
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
09:30
BX Miền Tây
(5h)
14:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
10:30
BX Miền Tây
(5h)
15:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
12:30
BX Miền Tây
(5h)
17:30
BX Rạch Sỏi
35 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
BX Miền Tây
(5h)
18:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
14:30
BX Miền Tây
(5h)
19:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
15:30
BX Miền Tây
(5h)
20:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
17:30
BX Miền Tây
(5h)
22:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
22:30
BX Miền Tây
(5h)
03:30
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Nam Tiến Buslines
160,000đ
Bed-Chair Bus
23:45
BX Miền Tây
(5h)
04:45
BX Rạch Sỏi
36 chổ trống
Tuyến đường TP Hồ Chí Minh - Kiên Giang
Tuyến đường TP Hồ Chí Minh - Kiên Giang với sự tham gia vận hành của nhà xe: Nam Tiến Buslines.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Kiên Giang có khung giờ cố định như sau: 09:30, 10:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 22:30, 23:45.
Xe đi Kiên Giang sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Kiên Giang xuất phát vào lúc 09:30 là của hãng xe Nam Tiến Buslines. Nhà xe Nam Tiến Buslines sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến Xe Miền Tây lúc 09:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến Xe Rạch Sỏi sau (5h) giờ.
Xe đi Kiên Giang trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Kiên Giang xuất phát vào lúc 23:45 là của hãng xe Nam Tiến Buslines. Nhà xe Nam Tiến Buslines sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến Xe Miền Tây lúc 23:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến Xe Rạch Sỏi sau (5h) giờ.
Vé xe TP Hồ Chí Minh đi Kiên Giang giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Kiên Giang thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Nam Tiến Buslines.
Vé xe TP Hồ Chí Minh đi Kiên Giang giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Kiên Giang cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Nam Tiến Buslines.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng