Từ TP Vũng Tàu đi Sài Gòn: 9 chuyến trong ngày 27/09/2020.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
10:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
12:35
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
16 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
15:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
17 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
14:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
16:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
17:35
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
18:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
18:10
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
19:55
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
21:05
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:35
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
22:20
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
11:45
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
13:30
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
0 chổ trống
Tuyến đường TP Vũng Tàu - Sài Gòn
Tuyến đường TP Vũng Tàu - Sài Gòn với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Sài Gòn có khung giờ cố định như sau: 10:50, 11:45, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 19:20, 20:35.
Xe đi Sài Gòn sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Sài Gòn xuất phát vào lúc 10:50 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 10:50 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Xe đi Sài Gòn trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Sài Gòn xuất phát vào lúc 20:35 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 20:35 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Vé xe TP Vũng Tàu đi Sài Gòn giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Sài Gòn thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe TP Vũng Tàu đi Sài Gòn giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Sài Gòn cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng