Từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh: 15 chuyến trong ngày 02/10/2020.
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
07:30
Sài Gòn
(2h10)
09:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
09:00
Sài Gòn
(2h10)
11:10
Văn Phòng Candy
14 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
10:30
Sài Gòn
(2h10)
12:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
11:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
12:45
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
14 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
12:00
Sài Gòn
(2h10)
14:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
13:00
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
14:25
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
15 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
14:00
Sài Gòn
(2h10)
16:10
Văn Phòng Candy
13 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
14:40
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
16:05
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
15:00
Sài Gòn
(2h10)
17:10
Văn Phòng Candy
13 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
15:30
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
16:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
17 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
16:00
Sài Gòn
(2h10)
18:10
Văn Phòng Candy
12 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
17:00
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
18:25
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
17:30
Sài Gòn
(2h10)
19:40
Văn Phòng Candy
12 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
18:10
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
19:35
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
19:30
Sài Gòn
(2h10)
21:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
Tuyến đường Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh
Tuyến đường Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh với sự tham gia vận hành của nhà xe: CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY, AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi TP Hồ Chí Minh có khung giờ cố định như sau: 07:30, 09:00, 10:30, 11:20, 12:00, 13:00, 14:00, 14:40, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:10, 19:30.
Xe đi TP Hồ Chí Minh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi TP Hồ Chí Minh xuất phát vào lúc 07:30 là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY. Nhà xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY sẽ bắt đầu xuất phát ở Hồ Chí Minh lúc 07:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh cửu Đồng nai sau (2h10) giờ.
Xe đi TP Hồ Chí Minh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi TP Hồ Chí Minh xuất phát vào lúc 19:30 là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY. Nhà xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY sẽ bắt đầu xuất phát ở Hồ Chí Minh lúc 19:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh cửu Đồng nai sau (2h10) giờ.
Vé xe Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi TP Hồ Chí Minh thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY.
Vé xe Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi TP Hồ Chí Minh cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng