Từ Bắc Ninh đi Hà Nội: 19 chuyến trong ngày 17/01/2021.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
07:45
Quế Võ
(1h15)
09:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
08:15
Quế Võ
(1h15)
09:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
08:45
Quế Võ
(1h15)
10:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
09:15
Quế Võ
(1h15)
10:30
Mỹ Đình
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
09:45
Quế Võ
(1h15)
11:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
10:15
Quế Võ
(1h15)
11:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
10:45
Quế Võ
(1h15)
12:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
11:15
Quế Võ
(1h15)
12:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
12:15
Quế Võ
(1h15)
13:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
13:15
Quế Võ
(1h15)
14:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
13:45
Quế Võ
(1h15)
15:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
14:15
Quế Võ
(1h15)
15:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
14:45
Quế Võ
(1h15)
16:00
Mỹ Đình
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
15:45
Quế Võ
(1h15)
17:00
Mỹ Đình
16 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
16:45
Quế Võ
(1h15)
18:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
17:15
Quế Võ
(1h15)
18:30
Mỹ Đình
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
17:45
Quế Võ
(1h15)
19:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
18:15
Quế Võ
(1h15)
19:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
20:15
Quế Võ
(1h15)
21:30
Mỹ Đình
16 chổ trống
Tuyến đường Bắc Ninh - Hà Nội
Tuyến đường Bắc Ninh - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 20:15.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 07:45 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Quế Võ, Bắc Ninh lúc 07:45 và dự kiến sẽ trả khách ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam sau (1h15) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 20:15 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Quế Võ, Bắc Ninh lúc 20:15 và dự kiến sẽ trả khách ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam sau (1h15) giờ.
Vé xe Bắc Ninh đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Bắc Ninh đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng