Từ Bắc Ninh đi Bình Định: ... chuyến trong ngày 25/03/2023.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng