Từ Bắc Ninh đi Hải Dương: 18 chuyến trong ngày 25/01/2021.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
06:30
Bắc Ninh
(0h40)
07:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:30
Bắc Ninh
(0h40)
08:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:15
Bắc Ninh
(0h40)
08:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:15
Bắc Ninh
(0h40)
09:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:15
Bắc Ninh
(0h40)
10:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:15
Bắc Ninh
(0h40)
11:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:45
Bắc Ninh
(0h40)
12:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:15
Bắc Ninh
(0h40)
12:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:45
Bắc Ninh
(0h40)
13:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
13:15
Bắc Ninh
(0h40)
13:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
13:45
Bắc Ninh
(0h40)
14:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
14:15
Bắc Ninh
(0h40)
14:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
14:45
Bắc Ninh
(0h40)
15:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
16:45
Bắc Ninh
(0h40)
17:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Bed-Chair Bus
21:30
Bắc Ninh
(1h30)
23:00
Hải Dương
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
17:15
Bắc Ninh
(0h40)
17:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
17:45
Bắc Ninh
(0h40)
18:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
18:15
Bắc Ninh
(0h40)
18:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Tuyến đường Bắc Ninh - Hải Dương
Tuyến đường Bắc Ninh - Hải Dương với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Dương có khung giờ cố định như sau: 06:30, 07:30, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 21:30.
Xe đi Hải Dương sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bắc Ninh, tp Bắc Ninh lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương sau (0h40) giờ.
Xe đi Hải Dương trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 21:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Bắc Ninh lúc 21:30 và dự kiến sẽ trả khách ở tp Hải Dương sau (1h30) giờ.
Vé xe Bắc Ninh đi Hải Dương giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Bắc Ninh đi Hải Dương giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng