Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Bà Rịa - Vũng Tàu: 20 chuyến trong ngày 19/09/2020.
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
00:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
01:30
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
02:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
03:10
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
06:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
07:40
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
09:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
10:40
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
10:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
11:40
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
12:45
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
(1h25)
14:10
VT: 531 Nguyễn An Ninh
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
12:15
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
13:25
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
14:00
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
(1h25)
15:25
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
13:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
14:40
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
16 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
15:15
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
(1h25)
16:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
14:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
15:50
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
16:25
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
(1h25)
17:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
15:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
17:00
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
17:35
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
(1h25)
19:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
17:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
18:10
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
18:45
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
(1h25)
20:10
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
18:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
19:10
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
17 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
19:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
20:30
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
20:35
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
21:45
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
21:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h10)
23:00
VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân
18 chổ trống
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu có khung giờ cố định như sau: 00:20, 02:00, 06:30, 09:30, 10:30, 12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 14:40, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:00, 18:45, 19:20, 20:35, 21:50.
Xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bà Rịa - Vũng Tàu xuất phát vào lúc 00:20 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 00:20 và dự kiến sẽ trả khách ở VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân sau (1h10) giờ.
Xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bà Rịa - Vũng Tàu xuất phát vào lúc 21:50 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 21:50 và dự kiến sẽ trả khách ở VT: Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân sau (1h10) giờ.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi Bà Rịa - Vũng Tàu giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi Bà Rịa - Vũng Tàu giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng