Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai: 8 chuyến trong ngày 23/09/2020.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
11:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
13:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:15
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
14:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
15:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
16:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
16:25
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
18:10
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:45
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
19:30
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
20:45
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:15
VT: 531 Nguyễn An Ninh
(1h45)
22:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai
Tuyến đường Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Đồng Nai có khung giờ cố định như sau: 11:30, 12:15, 13:40, 15:00, 16:25, 17:45, 19:00, 20:15.
Xe đi Đồng Nai sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Đồng Nai xuất phát vào lúc 11:30 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 11:30 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Xe đi Đồng Nai trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Đồng Nai xuất phát vào lúc 20:15 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở 531 Nguyễn An Ninh lúc 20:15 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (1h45) giờ.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Đồng Nai thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe Bà Rịa - Vũng Tàu đi Đồng Nai giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Đồng Nai cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng