Từ Đồng Nai đi saigon: 20 chuyến trong ngày 20/09/2020.
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
05:00
Văn Phòng Candy
(1h10)
06:10
Ngã 3 Vũng Tàu
1 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
06:00
Văn Phòng Candy
(1h10)
07:10
Ngã 3 Vũng Tàu
6 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
07:00
Văn Phòng Candy
(1h10)
08:10
Ngã 3 Vũng Tàu
4 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
08:30
Văn Phòng Candy
(1h10)
09:40
Ngã 3 Vũng Tàu
8 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
10:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
11:10
Văn Phòng Candy
14 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
11:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
12:10
Văn Phòng Candy
11 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:10
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
12:25
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
12:00
Văn Phòng Candy
(1h10)
13:10
Ngã 3 Vũng Tàu
2 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
13:00
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
14:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
13:45
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 69
(0h15)
14:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
13 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:25
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
13:40
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
14:40
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
14:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
14:00
Văn Phòng Candy
(1h10)
15:10
Ngã 3 Vũng Tàu
12 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
15:30
Ngã 3 Vũng Tàu
(1h10)
16:40
Văn Phòng Candy
12 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
16:00
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 69
(0h15)
16:15
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
15:30
Văn Phòng Candy
(1h10)
16:40
Ngã 3 Vũng Tàu
15 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
60,000đ
Normal Bus
15:30
Văn Phòng Candy
(1h10)
16:40
Ngã 3 Vũng Tàu
12 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
16:40
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
16:55
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
17 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
17:20
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 69
(0h15)
17:35
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:00
ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch
(0h15)
17:15
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
Tuyến đường Đồng Nai - saigon
Tuyến đường Đồng Nai - saigon với sự tham gia vận hành của nhà xe: CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY, AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi saigon có khung giờ cố định như sau: 05:00, 06:00, 07:00, 08:30, 10:00, 11:00, 12:00, 12:10, 13:00, 13:25, 13:45, 14:00, 14:40, 15:30, 15:30, 15:30, 16:00, 16:40, 17:00, 17:20.
Xe đi saigon sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi saigon xuất phát vào lúc 05:00 là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY. Nhà xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY sẽ bắt đầu xuất phát ở Vĩnh cửu Đồng nai lúc 05:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Ngã 3 Vũng Tàu sau (1h10) giờ.
Xe đi saigon trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi saigon xuất phát vào lúc 17:20 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 69 lúc 17:20 và dự kiến sẽ trả khách ở ĐN: Ngã ba Nhơn Trạch sau (0h15) giờ.
Vé xe Đồng Nai đi saigon giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi saigon thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY.
Vé xe Đồng Nai đi saigon giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi saigon cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng