Từ Hà Nam đi Thái Bình: 20 chuyến trong ngày 25/11/2020.
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
06:45
Đồng Văn
(1h15)
08:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
07:25
Đồng Văn
(1h15)
08:40
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
08:45
Đồng Văn
(1h15)
10:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
09:05
Đồng Văn
(1h15)
10:20
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
10:05
Đồng Văn
(1h15)
11:20
BX. Thái Bình
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
10:25
Đồng Văn
(1h15)
11:40
BX. Thái Bình
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
10:45
Đồng Văn
(1h15)
12:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
11:25
Đồng Văn
(1h15)
12:40
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
12:45
Đồng Văn
(1h15)
14:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
13:10
Đồng Văn
(1h15)
14:25
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
13:45
Đồng Văn
(1h15)
15:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
14:25
Đồng Văn
(1h15)
15:40
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
15:05
Đồng Văn
(1h15)
16:20
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
15:45
Đồng Văn
(1h15)
17:00
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
16:45
Đồng Văn
(1h15)
18:00
BX. Thái Bình
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
17:05
Đồng Văn
(1h15)
18:20
BX. Thái Bình
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
17:25
Đồng Văn
(1h15)
18:40
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
17:55
Đồng Văn
(1h15)
19:10
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
19:15
Đồng Văn
(1h15)
20:30
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
65,000đ
Normal Bus
20:05
Đồng Văn
(1h15)
21:20
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Tuyến đường Hà Nam - Thái Bình
Tuyến đường Hà Nam - Thái Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Thái Bình có khung giờ cố định như sau: 06:45, 07:25, 08:45, 09:05, 10:05, 10:25, 10:45, 11:25, 12:45, 13:10, 13:45, 14:25, 15:05, 15:45, 16:45, 17:05, 17:25, 17:55, 19:15, 20:05.
Xe đi Thái Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 06:45 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Đồng Văn lúc 06:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến xe khách Thái Bình sau (1h15) giờ.
Xe đi Thái Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 20:05 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Đồng Văn lúc 20:05 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến xe khách Thái Bình sau (1h15) giờ.
Vé xe Hà Nam đi Thái Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình thấp nhất là 65,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nam đi Thái Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình cao nhất là 65,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng