Từ Hà Nội đi Bắc Ninh: 17 chuyến trong ngày 21/01/2021.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
05:30
Mỹ Đình
(1h15)
06:45
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
06:30
Mỹ Đình
(1h15)
07:45
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
07:15
Mỹ Đình
(1h15)
08:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
08:15
Mỹ Đình
(1h15)
09:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
09:15
Mỹ Đình
(1h15)
10:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
10:15
Mỹ Đình
(1h15)
11:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
10:45
Mỹ Đình
(1h15)
12:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
11:15
Mỹ Đình
(1h15)
12:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
11:45
Mỹ Đình
(1h15)
13:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
12:15
Mỹ Đình
(1h15)
13:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
12:45
Mỹ Đình
(1h15)
14:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
13:15
Mỹ Đình
(1h15)
14:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
13:45
Mỹ Đình
(1h15)
15:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
15:45
Mỹ Đình
(1h15)
17:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
16:15
Mỹ Đình
(1h15)
17:30
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
16:45
Mỹ Đình
(1h15)
18:00
Quế Võ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
60,000đ
Normal Bus
17:15
Mỹ Đình
(1h15)
18:30
Quế Võ
17 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Bắc Ninh
Tuyến đường Hà Nội - Bắc Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bắc Ninh có khung giờ cố định như sau: 05:30, 06:30, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15.
Xe đi Bắc Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 05:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam lúc 05:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Quế Võ, Bắc Ninh sau (1h15) giờ.
Xe đi Bắc Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bắc Ninh xuất phát vào lúc 17:15 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam lúc 17:15 và dự kiến sẽ trả khách ở Quế Võ, Bắc Ninh sau (1h15) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Bắc Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hà Nội đi Bắc Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bắc Ninh cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng