Từ Hà Nội đi Hải Dương: 19 chuyến trong ngày 09/08/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
04:30
Mỹ Đình
(1h40)
06:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
05:30
Mỹ Đình
(1h40)
07:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
06:30
Mỹ Đình
(1h40)
08:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
07:15
Mỹ Đình
(1h40)
08:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:15
Mỹ Đình
(1h40)
09:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
09:15
Mỹ Đình
(1h40)
10:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:15
Mỹ Đình
(1h40)
11:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:45
Mỹ Đình
(1h40)
12:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:15
Mỹ Đình
(1h40)
12:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:45
Mỹ Đình
(1h40)
13:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:15
Mỹ Đình
(1h40)
13:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:45
Mỹ Đình
(1h40)
14:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:15
Mỹ Đình
(1h40)
14:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:45
Mỹ Đình
(1h40)
15:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
14:45
Mỹ Đình
(1h40)
16:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
15:45
Mỹ Đình
(1h40)
17:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
16:15
Mỹ Đình
(1h40)
17:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
16:45
Mỹ Đình
(1h40)
18:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
17:15
Mỹ Đình
(1h40)
18:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Hải Dương
Tuyến đường Hà Nội - Hải Dương với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Dương có khung giờ cố định như sau: 04:30, 05:30, 06:30, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:45, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15.
Xe đi Hải Dương sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 04:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam lúc 04:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương sau (1h40) giờ.
Xe đi Hải Dương trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 17:15 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam lúc 17:15 và dự kiến sẽ trả khách ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương sau (1h40) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Hải Dương giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hà Nội đi Hải Dương giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng