Từ Hà Nội đi Lạng Sơn: 16 chuyến trong ngày 20/01/2021.
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
04:30
VP Huy Võ
(3h)
07:30
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
05:00
VP Huy Võ
(3h)
08:00
Thành phố Lạng Sơn
8 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
06:00
VP Huy Võ
(3h)
09:00
Thành phố Lạng Sơn
4 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
07:00
VP Huy Võ
(3h)
10:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
08:00
VP Huy Võ
(3h)
11:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
09:00
VP Huy Võ
(3h)
12:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
10:00
VP Huy Võ
(3h)
13:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
11:00
VP Huy Võ
(3h)
14:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
12:00
VP Huy Võ
(3h)
15:00
Thành phố Lạng Sơn
8 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
13:00
VP Huy Võ
(3h)
16:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
14:00
VP Huy Võ
(3h)
17:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
15:00
VP Huy Võ
(3h)
18:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
16:00
VP Huy Võ
(3h)
19:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
17:00
VP Huy Võ
(3h)
20:00
Thành phố Lạng Sơn
8 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
18:00
VP Huy Võ
(3h)
21:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
19:00
VP Huy Võ
(3h)
22:00
Thành phố Lạng Sơn
9 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn
Tuyến đường Hà Nội - Lạng Sơn với sự tham gia vận hành của nhà xe: Huy Võ.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Lạng Sơn có khung giờ cố định như sau: 04:30, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Xe đi Lạng Sơn sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Lạng Sơn xuất phát vào lúc 04:30 là của hãng xe Huy Võ. Nhà xe Huy Võ sẽ bắt đầu xuất phát ở 115 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam lúc 04:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam sau (3h) giờ.
Xe đi Lạng Sơn trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Lạng Sơn xuất phát vào lúc 19:00 là của hãng xe Huy Võ. Nhà xe Huy Võ sẽ bắt đầu xuất phát ở 115 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam lúc 19:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam sau (3h) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Lạng Sơn giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Lạng Sơn thấp nhất là 180,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Huy Võ.
Vé xe Hà Nội đi Lạng Sơn giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Lạng Sơn cao nhất là 180,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Huy Võ.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng