Từ Hải Dương đi Hà Nội: 20 chuyến trong ngày 29/09/2020.
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
05:25
Trạm dừng nghỉ V52
(1h35)
07:00
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
07:00
Sao Đỏ
(2h)
09:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
08:50
Trạm dừng nghỉ V52
(1h35)
10:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
39 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
07:30
Sao Đỏ
(2h)
09:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:00
Sao Đỏ
(2h)
10:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:30
Sao Đỏ
(2h)
10:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
09:00
Sao Đỏ
(2h)
11:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
10:40
Trạm dừng nghỉ V52
(1h35)
12:15
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
09:30
Sao Đỏ
(2h)
11:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:00
Sao Đỏ
(2h)
12:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:30
Sao Đỏ
(2h)
12:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:00
Sao Đỏ
(2h)
13:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:30
Sao Đỏ
(2h)
13:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:30
Sao Đỏ
(2h)
14:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
14:10
Trạm dừng nghỉ V52
(1h35)
15:45
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:00
Sao Đỏ
(2h)
15:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:30
Sao Đỏ
(2h)
15:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
14:00
Sao Đỏ
(2h)
16:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
15:50
Trạm dừng nghỉ V52
(1h35)
17:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
15:00
Sao Đỏ
(2h)
17:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Hà Nội
Tuyến đường Hải Dương - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức, Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 05:25, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 08:50, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 10:40, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:10, 15:00, 15:50.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 05:25 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam lúc 05:25 và dự kiến sẽ trả khách ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam sau (1h35) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 15:50 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam lúc 15:50 và dự kiến sẽ trả khách ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam sau (1h35) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hải Dương đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng