Từ Hải Dương đi Hà Nội: 10 chuyến trong ngày 19/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
07:30
Sao Đỏ
(2h)
09:30
Mỹ Đình
16 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:30
Sao Đỏ
(2h)
10:30
Mỹ Đình
16 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:30
Sao Đỏ
(2h)
12:30
Mỹ Đình
14 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:30
Sao Đỏ
(2h)
14:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:00
Sao Đỏ
(2h)
15:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
14:00
Sao Đỏ
(2h)
16:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
15:00
Sao Đỏ
(2h)
17:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
16:00
Sao Đỏ
(2h)
18:00
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
16:30
Sao Đỏ
(2h)
18:30
Mỹ Đình
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
19:15
Sao Đỏ
(2h)
21:15
Mỹ Đình
17 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Hà Nội
Tuyến đường Hải Dương - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 07:30, 08:30, 10:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 19:15.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 07:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương lúc 07:30 và dự kiến sẽ trả khách ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam sau (2h) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 19:15 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương lúc 19:15 và dự kiến sẽ trả khách ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam sau (2h) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hải Dương đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng