Từ Hải Phòng đi Hà Nội: 20 chuyến trong ngày 28/09/2020.
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
04:45
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
07:00
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
28 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
05:00
HẢI PHÒNG*
(1h50)
06:50
HÀ NỘI
5 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
10:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
32 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
06:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
08:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
07:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
09:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
10:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
12:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
39 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
08:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
10:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
09:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
11:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
11:40
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
13:55
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
39 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
10:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
12:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
11:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
13:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
15:45
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
12:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
14:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
14:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
16:45
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
39 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
13:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
15:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
16:00
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
18:15
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
14:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
16:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
15:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
17:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
17:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(2h15)
19:45
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
39 chổ trống
A Go Hoàng Phương
190,000đ
Limousine Bus
16:30
HẢI PHÒNG*
(1h50)
18:20
HÀ NỘI
9 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Hà Nội
Tuyến đường Hải Phòng - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức, A Go Hoàng Phương.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 04:45, 05:00, 06:30, 07:30, 08:10, 08:30, 09:30, 10:10, 10:30, 11:30, 11:40, 12:30, 13:30, 13:30, 14:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:30.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 04:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 04:45 và dự kiến sẽ trả khách ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam sau (2h15) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 17:30 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 17:30 và dự kiến sẽ trả khách ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam sau (2h15) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hải Phòng đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 190,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe A Go Hoàng Phương.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng