Từ Hải Phòng đi Hải Phòng: 16 chuyến trong ngày 27/09/2020.
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
04:45
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
05:07
Trạm dịch vụ PK77
35 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
08:32
Trạm dịch vụ PK77
36 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
08:20
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
08:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
34 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
10:00
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
10:22
Trạm dịch vụ PK77
38 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
10:00
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
10:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
38 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
12:20
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
12:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
13:52
Trạm dịch vụ PK77
33 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
14:20
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
14:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
38 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
15:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
15:32
Trạm dịch vụ PK77
33 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
16:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
17:12
Trạm dịch vụ PK77
39 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
17:20
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
17:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
39 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
18:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
18:52
Trạm dịch vụ PK77
37 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
18:20
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
18:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
39 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Normal Bus
19:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(0h22)
19:32
Trạm dịch vụ PK77
29 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
19:35
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
20:05
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
38 chổ trống
Hùng Đức
50,000đ
Bed-Chair Bus
20:50
Trạm dịch vụ PK77
(0h30)
21:20
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
39 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Hải Phòng
Tuyến đường Hải Phòng - Hải Phòng với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Phòng có khung giờ cố định như sau: 04:45, 08:10, 08:20, 10:00, 10:00, 12:20, 13:30, 14:20, 15:10, 16:50, 17:20, 18:20, 18:30, 19:10, 19:35, 20:50.
Xe đi Hải Phòng sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 04:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 04:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Quốc Tuấn, An Lão, Hai Phong, Vietnam sau (0h22) giờ.
Xe đi Hải Phòng trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 20:50 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Quốc Tuấn, An Lão, Hai Phong, Vietnam lúc 20:50 và dự kiến sẽ trả khách ở Đình vũ Plaza sau (0h30) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Hải Phòng giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hải Phòng đi Hải Phòng giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng cao nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng