Từ Hải Dương đi Hải Dương: 20 chuyến trong ngày 28/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
06:00
Phả Lại
(0h10)
06:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:00
Phả Lại
(0h10)
07:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:00
Sao Đỏ
(0h20)
07:20
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
07:30
Sao Đỏ
(0h20)
07:50
Phả Lại
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:00
Phả Lại
(0h10)
08:10
Sao Đỏ
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:00
Sao Đỏ
(0h20)
08:20
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:45
Phả Lại
(0h10)
08:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
08:30
Sao Đỏ
(0h20)
08:50
Phả Lại
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:00
Sao Đỏ
(0h20)
09:20
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:45
Phả Lại
(0h10)
09:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
09:30
Sao Đỏ
(0h20)
09:50
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:00
Sao Đỏ
(0h20)
10:20
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:30
Sao Đỏ
(0h20)
10:50
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
10:45
Phả Lại
(0h10)
10:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:00
Sao Đỏ
(0h20)
11:20
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:45
Phả Lại
(0h10)
11:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
11:30
Sao Đỏ
(0h20)
11:50
Phả Lại
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:15
Phả Lại
(0h10)
12:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:30
Sao Đỏ
(0h20)
12:50
Phả Lại
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
50,000đ
Normal Bus
12:45
Phả Lại
(0h10)
12:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Hải Dương
Tuyến đường Hải Dương - Hải Dương với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Dương có khung giờ cố định như sau: 06:00, 07:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:00, 08:30, 08:45, 09:00, 09:30, 09:45, 10:00, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45.
Xe đi Hải Dương sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 06:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương lúc 06:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương sau (0h10) giờ.
Xe đi Hải Dương trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 12:45 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương lúc 12:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương sau (0h10) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Hải Dương giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hải Dương đi Hải Dương giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương cao nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng