Từ Hải Dương đi Quảng Ninh: 20 chuyến trong ngày 19/09/2020.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
06:00
Phả Lại
(2h15)
08:15
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
07:00
Phả Lại
(2h15)
09:15
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:00
Phả Lại
(2h15)
10:15
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:45
Phả Lại
(2h15)
11:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
120,000đ
Bed-Chair Bus
14:30
Hải Dương
(3h)
17:30
Bến xe Cái Rồng (Vân Đồn)
38 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
09:45
Phả Lại
(2h15)
12:00
Hạ Long
17 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:45
Phả Lại
(2h15)
13:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:45
Phả Lại
(2h15)
14:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:15
Phả Lại
(2h15)
14:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
120,000đ
Bed-Chair Bus
17:30
Hải Dương
(3h)
20:30
Bến xe Cái Rồng (Vân Đồn)
42 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:45
Phả Lại
(2h15)
15:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:15
Phả Lại
(2h15)
15:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:45
Phả Lại
(2h15)
16:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
14:15
Phả Lại
(2h15)
16:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
14:45
Phả Lại
(2h15)
17:00
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
15:15
Phả Lại
(2h15)
17:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
16:15
Phả Lại
(2h15)
18:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
17:15
Phả Lại
(2h15)
19:30
Hạ Long
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
180,000đ
Bed-Chair Bus
23:00
Hải Dương
(5h)
04:00
Bến xe Móng Cái
45 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
17:45
Phả Lại
(2h15)
20:00
Hạ Long
17 chổ trống
Tuyến đường Hải Dương - Quảng Ninh
Tuyến đường Hải Dương - Quảng Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Quảng Ninh có khung giờ cố định như sau: 06:00, 07:00, 08:00, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:30, 14:45, 15:15, 16:15, 17:15, 17:30, 17:45, 23:00.
Xe đi Quảng Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 06:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương lúc 06:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Bãi Cháy, tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau (2h15) giờ.
Xe đi Quảng Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 23:00 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở tp Hải Dương lúc 23:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến xe Móng Cái sau (5h) giờ.
Vé xe Hải Dương đi Quảng Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hải Dương đi Quảng Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh cao nhất là 180,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng