Từ Hải Phòng đi Hưng Yên: 11 chuyến trong ngày 27/09/2020.
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
04:45
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
05:45
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
27 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
09:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
26 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
10:00
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
11:00
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
38 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
11:40
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
12:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
12:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
13:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
40 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
14:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
30 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
15:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
16:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
33 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
16:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
17:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
39 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
17:40
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
18:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
37 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Normal Bus
19:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
(1h)
20:50
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
29 chổ trống
Kết Đoàn
50,000đ
Bed-Chair Bus
18:15
Bến Xe Cầu Rào (Hải Phòng)
(2h40)
20:55
Phố Nối Hưng Yên
41 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Hưng Yên
Tuyến đường Hải Phòng - Hưng Yên với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức, Kết Đoàn.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hưng Yên có khung giờ cố định như sau: 04:45, 08:10, 10:00, 11:40, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:40, 18:15, 19:50.
Xe đi Hưng Yên sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 04:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 04:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (1h) giờ.
Xe đi Hưng Yên trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hưng Yên xuất phát vào lúc 19:50 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Đình vũ Plaza lúc 19:50 và dự kiến sẽ trả khách ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam sau (1h) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Hưng Yên giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên thấp nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Kết Đoàn.
Vé xe Hải Phòng đi Hưng Yên giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hưng Yên cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng