Từ Hải Phòng đi Nam Định: 20 chuyến trong ngày 21/09/2020.
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
06:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
08:10
Tp. Nam Định
9 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
07:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
08:40
Tp. Nam Định
10 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
09:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
09:40
Tp. Nam Định
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
10:10
Tp. Nam Định
12 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
10:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
11:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
11:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
12:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
12:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
13:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
13:40
Tp. Nam Định
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
14:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
13:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
14:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
13:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
15:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
14:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
15:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
14:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
16:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
15:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
16:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
15:30
Tp. Hải Phòng
(1h40)
17:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
16:00
Tp. Hải Phòng
(1h40)
17:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Tuyến đường Hải Phòng - Nam Định
Tuyến đường Hải Phòng - Nam Định với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Nam Định có khung giờ cố định như sau: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00.
Xe đi Nam Định sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 06:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Hải Phòng lúc 06:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (1h40) giờ.
Xe đi Nam Định trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 16:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Hải Phòng lúc 16:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (1h40) giờ.
Vé xe Hải Phòng đi Nam Định giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Hải Phòng đi Nam Định giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định cao nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng