Từ Hà Nam đi Hà Nội: 20 chuyến trong ngày 04/12/2020.
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
06:15
Phủ Lý
(0h45)
07:00
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
06:35
Phủ Lý
(0h45)
07:20
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
07:15
Phủ Lý
(0h45)
08:00
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
07:35
Phủ Lý
(0h45)
08:20
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
07:55
Phủ Lý
(0h45)
08:40
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
08:45
Phủ Lý
(0h45)
09:30
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
09:45
Phủ Lý
(0h45)
10:30
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
10:15
Phủ Lý
(0h45)
11:00
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
10:45
Phủ Lý
(0h45)
11:30
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
11:05
Phủ Lý
(0h45)
11:50
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
12:05
Phủ Lý
(0h45)
12:50
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
12:45
Phủ Lý
(0h45)
13:30
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
13:45
Phủ Lý
(0h45)
14:30
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
14:05
Phủ Lý
(0h45)
14:50
BX. Yên Nghĩa
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
14:25
Phủ Lý
(0h45)
15:10
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
15:05
Phủ Lý
(0h45)
15:50
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
16:45
Phủ Lý
(0h45)
17:30
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
17:45
Phủ Lý
(0h45)
18:30
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
18:00
Phủ Lý
(0h45)
18:45
BX. Yên Nghĩa
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
18:20
Phủ Lý
(0h45)
19:05
BX. Yên Nghĩa
30 chổ trống
Tuyến đường Hà Nam - Hà Nội
Tuyến đường Hà Nam - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 06:15, 06:35, 07:15, 07:35, 07:55, 08:45, 09:45, 10:15, 10:45, 11:05, 12:05, 12:45, 13:45, 14:05, 14:25, 15:05, 16:45, 17:45, 18:00, 18:20.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 06:15 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Phủ Lý lúc 06:15 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến Xe Yên Nghĩa sau (0h45) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 18:20 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Phủ Lý lúc 18:20 và dự kiến sẽ trả khách ở Bến Xe Yên Nghĩa sau (0h45) giờ.
Vé xe Hà Nam đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 55,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nam đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 55,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng