Từ Hà Nội đi Hải Dương: 20 chuyến trong ngày 20/01/2021.
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
05:30
Mỹ Đình
(1h40)
07:10
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
06:30
Mỹ Đình
(1h40)
08:10
Sao Đỏ
17 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
06:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
07:58
Trạm dừng nghỉ V52
39 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
07:15
Mỹ Đình
(1h40)
08:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
07:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
08:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
08:15
Mỹ Đình
(1h40)
09:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
08:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
09:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
09:15
Mỹ Đình
(1h40)
10:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
09:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
10:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:15
Mỹ Đình
(1h40)
11:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
10:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
11:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
10:45
Mỹ Đình
(1h40)
12:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:15
Mỹ Đình
(1h40)
12:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
11:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
12:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
11:45
Mỹ Đình
(1h40)
13:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:15
Mỹ Đình
(1h40)
13:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
12:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
13:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
12:45
Mỹ Đình
(1h40)
14:25
Sao Đỏ
18 chổ trống
Công ty TNHH Phúc Xuyên
80,000đ
Normal Bus
13:15
Mỹ Đình
(1h40)
14:55
Sao Đỏ
18 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
13:30
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
(1h28)
14:58
Trạm dừng nghỉ V52
40 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Hải Dương
Tuyến đường Hà Nội - Hải Dương với sự tham gia vận hành của nhà xe: Công ty TNHH Phúc Xuyên, Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Dương có khung giờ cố định như sau: 05:30, 06:30, 06:30, 07:15, 07:30, 08:15, 08:30, 09:15, 09:30, 10:15, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:15, 13:30.
Xe đi Hải Dương sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 05:30 là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên. Nhà xe Công ty TNHH Phúc Xuyên sẽ bắt đầu xuất phát ở 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam lúc 05:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương sau (1h40) giờ.
Xe đi Hải Dương trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Dương xuất phát vào lúc 13:30 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam lúc 13:30 và dự kiến sẽ trả khách ở km53, ĐCT04, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Vietnam sau (1h28) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Hải Dương giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Vé xe Hà Nội đi Hải Dương giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Dương cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Công ty TNHH Phúc Xuyên.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng