Từ Hà Nội đi Hà Nam: 16 chuyến trong ngày 19/01/2021.
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
06:40
BX. Yên Nghĩa
(1h)
07:40
Phủ Lý
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
08:00
BX. Yên Nghĩa
(1h)
09:00
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
09:20
BX. Yên Nghĩa
(1h)
10:20
Phủ Lý
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
09:40
BX. Yên Nghĩa
(1h)
10:40
Phủ Lý
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
10:00
BX. Yên Nghĩa
(1h)
11:00
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
12:00
BX. Yên Nghĩa
(1h)
13:00
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
12:25
BX. Yên Nghĩa
(1h)
13:25
Phủ Lý
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
13:40
BX. Yên Nghĩa
(1h)
14:40
Phủ Lý
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
14:20
BX. Yên Nghĩa
(1h)
15:20
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
16:00
BX. Yên Nghĩa
(1h)
17:00
Phủ Lý
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
16:20
BX. Yên Nghĩa
(1h)
17:20
Phủ Lý
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
16:40
BX. Yên Nghĩa
(1h)
17:40
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
18:30
BX. Yên Nghĩa
(1h)
19:30
Phủ Lý
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
19:20
BX. Yên Nghĩa
(1h)
20:20
Phủ Lý
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
20:30
BX. Yên Nghĩa
(1h)
21:30
Phủ Lý
7 chổ trống
Hà Hải Limousine
55,000đ
Normal Bus
20:30
BX. Yên Nghĩa
(1h)
21:30
Phủ Lý
7 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Hà Nam
Tuyến đường Hà Nội - Hà Nam với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nam có khung giờ cố định như sau: 06:40, 08:00, 09:20, 09:40, 10:00, 12:00, 12:25, 13:40, 14:20, 16:00, 16:20, 16:40, 18:30, 19:20, 20:30, 20:30.
Xe đi Hà Nam sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nam xuất phát vào lúc 06:40 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến Xe Yên Nghĩa lúc 06:40 và dự kiến sẽ trả khách ở Phủ Lý sau (1h) giờ.
Xe đi Hà Nam trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nam xuất phát vào lúc 20:30 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến Xe Yên Nghĩa lúc 20:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Phủ Lý sau (1h) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Hà Nam giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nam thấp nhất là 55,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nội đi Hà Nam giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nam cao nhất là 55,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng