Từ Hà Nội đi Thái Bình: 20 chuyến trong ngày 21/01/2021.
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
06:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
07:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
06:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
07:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
85,000đ
Normal Bus
06:40
BX. Yên Nghĩa
(2h)
08:40
BX. Thái Bình
30 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
07:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
08:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
07:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
08:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
08:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
09:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
85,000đ
Normal Bus
08:00
BX. Yên Nghĩa
(2h)
10:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
08:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
09:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
09:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
10:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
09:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
10:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
8 chổ trống
Hà Hải Limousine
85,000đ
Normal Bus
09:20
BX. Yên Nghĩa
(2h)
11:20
BX. Thái Bình
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
85,000đ
Normal Bus
09:40
BX. Yên Nghĩa
(2h)
11:40
BX. Thái Bình
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
10:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
11:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
85,000đ
Normal Bus
10:00
BX. Yên Nghĩa
(2h)
12:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
10:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
11:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
11:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
12:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
11:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
12:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
12:00
CÔNG SAU VIÊN CẦU GIẤY
(1h45)
13:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Hà Hải Limousine
85,000đ
Normal Bus
12:00
BX. Yên Nghĩa
(2h)
14:00
BX. Thái Bình
17 chổ trống
Hà Hải Limousine
130,000đ
Normal Bus
12:00
RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG
(1h45)
13:45
Thái Bình ( Đón Trả Tận Nơi )
11 chổ trống
Tuyến đường Hà Nội - Thái Bình
Tuyến đường Hà Nội - Thái Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Thái Bình có khung giờ cố định như sau: 06:00, 06:00, 06:40, 07:00, 07:00, 08:00, 08:00, 08:00, 09:00, 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:00, 10:00, 11:00, 11:00, 12:00, 12:00, 12:00.
Xe đi Thái Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 06:00 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở CÔNG VIÊN CẦU GIẤY lúc 06:00 và dự kiến sẽ trả khách ở TP THÁI BÌNH sau (1h45) giờ.
Xe đi Thái Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Thái Bình xuất phát vào lúc 12:00 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở 64 TRẦN NHÂN TÔNG lúc 12:00 và dự kiến sẽ trả khách ở TP THÁI BÌNH sau (1h45) giờ.
Vé xe Hà Nội đi Thái Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình thấp nhất là 85,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Hà Nội đi Thái Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Thái Bình cao nhất là 130,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng