Từ Hưng Yên đi Hà Nội: 8 chuyến trong ngày 29/09/2020.
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
05:45
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
07:00
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
09:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
10:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
39 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
11:00
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
12:15
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
14:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
15:45
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
16:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
17:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
17:50
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
19:05
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Bed-Chair Bus
19:30
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
20:45
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
38 chổ trống
Hùng Đức
60,000đ
Normal Bus
20:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h15)
21:25
Quầy 37 Bến xe Mỹ Đình
40 chổ trống
Tuyến đường Hưng Yên - Hà Nội
Tuyến đường Hưng Yên - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 05:45, 09:10, 11:00, 14:30, 16:10, 17:50, 19:30, 20:10.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 05:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam lúc 05:45 và dự kiến sẽ trả khách ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam sau (1h15) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 20:10 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam lúc 20:10 và dự kiến sẽ trả khách ở 🚩My Dinh 2, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hanoi, Vietnam sau (1h15) giờ.
Vé xe Hưng Yên đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hưng Yên đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 60,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng