Từ Hưng Yên đi Hải Phòng: 7 chuyến trong ngày 02/10/2020.
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
07:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
08:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
09:20
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
10:30
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
11:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
12:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
38 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
13:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
14:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
15:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
16:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
40 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
17:40
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
18:50
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
39 chổ trống
Hùng Đức
80,000đ
Bed-Chair Bus
20:10
Trạm dừng nghỉ Yên Mỹ, Hưng Yên
(1h10)
21:20
Hải Phòng - Cảng Đình Vũ
32 chổ trống
Tuyến đường Hưng Yên - Hải Phòng
Tuyến đường Hưng Yên - Hải Phòng với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Phòng có khung giờ cố định như sau: 07:40, 09:20, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 20:10.
Xe đi Hải Phòng sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 07:40 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam lúc 07:40 và dự kiến sẽ trả khách ở Đình vũ Plaza sau (1h10) giờ.
Xe đi Hải Phòng trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 20:10 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Việt, Yên Mỹ District, Hung Yen, Vietnam lúc 20:10 và dự kiến sẽ trả khách ở Đình vũ Plaza sau (1h10) giờ.
Vé xe Hưng Yên đi Hải Phòng giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Vé xe Hưng Yên đi Hải Phòng giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng