Từ Lạng Sơn đi Hà Nội: 16 chuyến trong ngày 27/01/2021.
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
04:30
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
07:30
VP Huy Võ
5 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
05:30
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
08:30
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
06:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
09:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
07:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
10:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
08:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
11:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
09:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
12:00
VP Huy Võ
7 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
10:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
13:00
VP Huy Võ
7 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
11:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
14:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
12:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
15:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
13:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
16:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
14:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
17:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
15:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
18:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
16:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
19:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
17:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
20:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
18:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
21:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Huy Võ
180,000đ
Normal Bus
19:00
Thành phố Lạng Sơn
(3h)
22:00
VP Huy Võ
9 chổ trống
Tuyến đường Lạng Sơn - Hà Nội
Tuyến đường Lạng Sơn - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Huy Võ.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 04:30, 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 04:30 là của hãng xe Huy Võ. Nhà xe Huy Võ sẽ bắt đầu xuất phát ở Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam lúc 04:30 và dự kiến sẽ trả khách ở 115 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam sau (3h) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 19:00 là của hãng xe Huy Võ. Nhà xe Huy Võ sẽ bắt đầu xuất phát ở Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Vietnam lúc 19:00 và dự kiến sẽ trả khách ở 115 Lãng Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam sau (3h) giờ.
Vé xe Lạng Sơn đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 180,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Huy Võ.
Vé xe Lạng Sơn đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 180,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Huy Võ.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng