Từ Phú Thọ đi Hà Nội: 6 chuyến trong ngày 19/09/2020.
Inter Bus Lines
300,000đ
Normal Bus
17:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
(2h30)
19:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
38 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
17:30
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
(2h30)
20:00
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
38 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Bed-Chair Bus
18:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
(2h30)
20:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
16 chổ trống
Inter Bus Lines
250,000đ
Bed-Chair Bus
20:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
(2h30)
22:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
36 chổ trống
Inter Bus Lines
300,000đ
Normal Bus
20:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
(2h30)
22:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
35 chổ trống
Inter Bus Lines
680,000đ
Bed-Chair Bus
20:00
Phù Ninh - Trạm Dừng nghỉ KM57
(2h30)
22:30
Cộng Cà Phê Linh Đàm (56 Linh Đường)
18 chổ trống
Tuyến đường Phú Thọ - Hà Nội
Tuyến đường Phú Thọ - Hà Nội với sự tham gia vận hành của nhà xe: Inter Bus Lines.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hà Nội có khung giờ cố định như sau: 17:00, 17:30, 18:00, 20:00, 20:00, 20:00.
Xe đi Hà Nội sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 17:00 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam lúc 17:00 và dự kiến sẽ trả khách ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam sau (2h30) giờ.
Xe đi Hà Nội trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hà Nội xuất phát vào lúc 20:00 là của hãng xe Inter Bus Lines. Nhà xe Inter Bus Lines sẽ bắt đầu xuất phát ở Phù Ninh, Phú Thọ, Việt Nam lúc 20:00 và dự kiến sẽ trả khách ở 56 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam sau (2h30) giờ.
Vé xe Phú Thọ đi Hà Nội giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội thấp nhất là 250,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Vé xe Phú Thọ đi Hà Nội giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hà Nội cao nhất là 680,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Inter Bus Lines.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng