Từ Quảng Ninh đi Hải Phòng: 20 chuyến trong ngày 24/09/2020.
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
02:45
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(2h22)
05:07
Trạm dịch vụ PK77
31 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
04:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
06:30
Tp. Hải Phòng
10 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
05:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
07:00
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
05:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
07:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
06:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
08:00
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
06:10
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(2h22)
08:32
Trạm dịch vụ PK77
35 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
06:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
08:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
07:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
09:00
Tp. Hải Phòng
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
07:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
09:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
08:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
10:00
Tp. Hải Phòng
13 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
08:00
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(2h22)
10:22
Trạm dịch vụ PK77
36 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
08:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
10:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
09:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
11:00
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
09:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
11:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
10:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
12:00
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
10:00
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(2h22)
12:22
Trạm dịch vụ PK77
39 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
10:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
12:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
11:00
TP. Cẩm Phả
(2h)
13:00
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Hùng Đức
100,000đ
Bed-Chair Bus
11:30
Cảng Cái Rồng, Vân Đồn
(2h22)
13:52
Trạm dịch vụ PK77
39 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
11:30
TP. Cẩm Phả
(2h)
13:30
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Tuyến đường Quảng Ninh - Hải Phòng
Tuyến đường Quảng Ninh - Hải Phòng với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hùng Đức, Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Phòng có khung giờ cố định như sau: 02:45, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:10, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 11:30.
Xe đi Hải Phòng sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 02:45 là của hãng xe Hùng Đức. Nhà xe Hùng Đức sẽ bắt đầu xuất phát ở TT. Cái Rồng, Vân Đồn District, Quảng Ninh, Vietnam lúc 02:45 và dự kiến sẽ trả khách ở Quốc Tuấn, An Lão, Hai Phong, Vietnam sau (2h22) giờ.
Xe đi Hải Phòng trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 11:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Cẩm Phả lúc 11:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Hải Phòng sau (2h) giờ.
Vé xe Quảng Ninh đi Hải Phòng giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Quảng Ninh đi Hải Phòng giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng cao nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hùng Đức.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng