Từ Quảng Ninh đi Ninh Bình: 20 chuyến trong ngày 27/09/2020.
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
05:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
09:20
Tp. Ninh Bình
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
05:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
09:50
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
06:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
10:20
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
06:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
10:50
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
07:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
11:20
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
07:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
11:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
08:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
12:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
08:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
12:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
09:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
13:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
09:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
13:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
10:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
14:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
10:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
14:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
11:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
15:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
11:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
15:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
12:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
16:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
12:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
16:50
Tp. Ninh Bình
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
13:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
17:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
13:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
17:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
14:00
TP. Cẩm Phả
(4h20)
18:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
150,000đ
Normal Bus
14:30
TP. Cẩm Phả
(4h20)
18:50
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Tuyến đường Quảng Ninh - Ninh Bình
Tuyến đường Quảng Ninh - Ninh Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Ninh Bình có khung giờ cố định như sau: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30.
Xe đi Ninh Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 05:00 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Cẩm Phả lúc 05:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Ninh Bình sau (4h20) giờ.
Xe đi Ninh Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 14:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Cẩm Phả lúc 14:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Ninh Bình sau (4h20) giờ.
Vé xe Quảng Ninh đi Ninh Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình thấp nhất là 150,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Quảng Ninh đi Ninh Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình cao nhất là 150,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng