Từ sai gon đi Bà Rịa - Vũng Tàu: 10 chuyến trong ngày 19/01/2021.
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
09:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
13:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
11:10
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
14:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
12:30
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
15:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
13:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
17:00
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
15:00
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
18:10
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
16:10
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
19:20
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
17:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
20:30
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
18:30
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
21:40
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
19:40
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
22:50
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
AVIGOBUS
160,000đ
Normal Bus
20:55
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(3h10)
00:05
VT: 531 Nguyễn An Ninh
18 chổ trống
Tuyến đường sai gon - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyến đường sai gon - Bà Rịa - Vũng Tàu với sự tham gia vận hành của nhà xe: AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu có khung giờ cố định như sau: 09:50, 11:10, 12:30, 13:50, 15:00, 16:10, 17:20, 18:30, 19:40, 20:55.
Xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bà Rịa - Vũng Tàu xuất phát vào lúc 09:50 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 09:50 và dự kiến sẽ trả khách ở 531 Nguyễn An Ninh sau (3h10) giờ.
Xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Bà Rịa - Vũng Tàu xuất phát vào lúc 20:55 là của hãng xe AVIGOBUS. Nhà xe AVIGOBUS sẽ bắt đầu xuất phát ở Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20:55 và dự kiến sẽ trả khách ở 531 Nguyễn An Ninh sau (3h10) giờ.
Vé xe sai gon đi Bà Rịa - Vũng Tàu giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu thấp nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Vé xe sai gon đi Bà Rịa - Vũng Tàu giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Bà Rịa - Vũng Tàu cao nhất là 160,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe AVIGOBUS.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng