Từ sai gon đi sai gon: 20 chuyến trong ngày 17/01/2021.
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
07:30
Sài Gòn
(2h10)
09:40
Văn Phòng Candy
14 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
09:00
Sài Gòn
(2h10)
11:10
Văn Phòng Candy
14 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
10:15
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
11:40
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
15 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
10:30
Sài Gòn
(2h10)
12:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
11:00
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
12:25
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
11:40
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
13:05
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
16 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
12:00
Sài Gòn
(2h10)
14:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
13:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
14:45
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
14:00
Sài Gòn
(2h10)
16:10
Văn Phòng Candy
13 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
14:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
16:15
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
16 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
15:30
Sài Gòn
(2h10)
17:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
16:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
17:45
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
17:00
Sài Gòn
(2h10)
19:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
17:50
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
19:15
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
18:00
Sài Gòn
(2h10)
20:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
18:10
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
19:35
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
18:30
Sài Gòn
(2h10)
20:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
AVIGOBUS
80,000đ
Normal Bus
19:20
HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất
(1h25)
20:45
ĐN: Trạm dừng chân Bánh Bao 67
18 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
19:30
Sài Gòn
(2h10)
21:40
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY
80,000đ
Normal Bus
20:00
Sài Gòn
(2h10)
22:10
Văn Phòng Candy
15 chổ trống
Tuyến đường sai gon - sai gon
Tuyến đường sai gon - sai gon với sự tham gia vận hành của nhà xe: CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY, AVIGOBUS.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi sai gon có khung giờ cố định như sau: 07:30, 09:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:40, 12:00, 13:20, 14:00, 14:50, 15:30, 16:20, 17:00, 17:50, 18:00, 18:10, 18:30, 19:20, 19:30, 20:00.
Xe đi sai gon sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi sai gon xuất phát vào lúc 07:30 là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY. Nhà xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY sẽ bắt đầu xuất phát ở Hồ Chí Minh lúc 07:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh cửu Đồng nai sau (2h10) giờ.
Xe đi sai gon trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi sai gon xuất phát vào lúc 20:00 là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY. Nhà xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY sẽ bắt đầu xuất phát ở Hồ Chí Minh lúc 20:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Vĩnh cửu Đồng nai sau (2h10) giờ.
Vé xe sai gon đi sai gon giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi sai gon thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY.
Vé xe sai gon đi sai gon giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi sai gon cao nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI CANDY.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng