Từ Thái Bình đi Hải Phòng: 20 chuyến trong ngày 21/01/2021.
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
02:40
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
04:25
Sân bay Cát Bi
10 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
04:40
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
06:25
Sân bay Cát Bi
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
06:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
07:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
06:40
Tp. Thái Bình
(1h05)
07:45
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
06:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
07:55
Sân bay Cát Bi
9 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
07:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
08:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
07:40
Tp. Thái Bình
(1h05)
08:45
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
08:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
09:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
08:40
Tp. Thái Bình
(1h05)
09:45
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
08:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
09:55
Sân bay Cát Bi
8 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
09:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
10:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
09:40
Tp. Thái Bình
(1h05)
10:45
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
09:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
10:55
Sân bay Cát Bi
12 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
10:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
11:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
10:40
Tp. Thái Bình
(1h05)
11:45
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
10:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
11:55
Sân bay Cát Bi
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
11:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
12:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
11:40
Tp. Thái Bình
(1h05)
12:45
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Normal Bus
11:10
Tân Đệ (Thái Bình)
(1h45)
12:55
Sân bay Cát Bi
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
80,000đ
Normal Bus
12:10
Tp. Thái Bình
(1h05)
13:15
Tp. Hải Phòng
15 chổ trống
Tuyến đường Thái Bình - Hải Phòng
Tuyến đường Thái Bình - Hải Phòng với sự tham gia vận hành của nhà xe: Kết Đoàn, Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Hải Phòng có khung giờ cố định như sau: 02:40, 04:40, 06:10, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:10, 08:40, 09:10, 09:10, 09:40, 10:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:10, 11:40, 12:10.
Xe đi Hải Phòng sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 02:40 là của hãng xe Kết Đoàn. Nhà xe Kết Đoàn sẽ bắt đầu xuất phát ở Tân Đệ, Bách Thuận, TP.Thái Bình, Vietnam lúc 02:40 và dự kiến sẽ trả khách ở Hải An, Hải Phòng, Việt Nam sau (1h45) giờ.
Xe đi Hải Phòng trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Hải Phòng xuất phát vào lúc 12:10 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Thái Bình lúc 12:10 và dự kiến sẽ trả khách ở Hải Phòng sau (1h05) giờ.
Vé xe Thái Bình đi Hải Phòng giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng thấp nhất là 80,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Thái Bình đi Hải Phòng giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Hải Phòng cao nhất là 90,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Kết Đoàn.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng