Từ Thái Bình đi Nam Định: 20 chuyến trong ngày 20/01/2021.
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
05:00
BX. Thái Bình
(0h35)
05:35
Nam Định
17 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Thái Bình
(1h10)
08:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Thái Bình
(1h10)
09:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Kết Đoàn
30,000đ
Bed-Chair Bus
06:00
Thái Bình
(0h01)
06:01
Nam Định
42 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
06:00
BX. Thái Bình
(0h35)
06:35
Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Thái Bình
(1h10)
09:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
06:20
BX. Thái Bình
(0h35)
06:55
Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Thái Bình
(1h10)
10:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
06:40
BX. Thái Bình
(0h35)
07:15
Nam Định
17 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Thái Bình
(1h10)
10:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Thái Bình
(1h10)
11:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Thái Bình
(1h10)
11:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Kết Đoàn
30,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Thái Bình
(0h01)
08:11
Nam Định
42 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
08:30
BX. Thái Bình
(0h35)
09:05
Nam Định
17 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Thái Bình
(1h10)
12:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
09:00
BX. Thái Bình
(0h35)
09:35
Nam Định
30 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Thái Bình
(1h10)
12:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Thái Bình
(1h10)
13:10
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Hà Hải Limousine
30,000đ
Normal Bus
09:50
BX. Thái Bình
(0h35)
10:25
Nam Định
30 chổ trống
Quang Mười Limousine
50,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Thái Bình
(1h10)
13:40
Tp. Nam Định
15 chổ trống
Tuyến đường Thái Bình - Nam Định
Tuyến đường Thái Bình - Nam Định với sự tham gia vận hành của nhà xe: Hà Hải Limousine, Kết Đoàn, Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Nam Định có khung giờ cố định như sau: 05:00, 06:00, 06:00, 06:20, 06:40, 07:30, 08:00, 08:10, 08:30, 08:30, 09:00, 09:00, 09:30, 09:50, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30.
Xe đi Nam Định sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 05:00 là của hãng xe Hà Hải Limousine. Nhà xe Hà Hải Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Bến xe khách Thái Bình lúc 05:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (0h35) giờ.
Xe đi Nam Định trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Nam Định xuất phát vào lúc 12:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Thái Bình lúc 12:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Nam Định sau (1h10) giờ.
Vé xe Thái Bình đi Nam Định giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định thấp nhất là 30,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Hà Hải Limousine.
Vé xe Thái Bình đi Nam Định giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Nam Định cao nhất là 50,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng