Từ Thái Bình đi Ninh Bình: 20 chuyến trong ngày 20/01/2021.
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
07:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
08:50
Tp. Ninh Bình
12 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
07:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
09:20
Tp. Ninh Bình
13 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
08:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
09:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Bed-Chair Bus
06:00
Thái Bình
(0h02)
06:02
Ninh Bình
42 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
08:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
10:20
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
09:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
10:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
09:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
11:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
10:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
11:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
10:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
12:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Kết Đoàn
90,000đ
Bed-Chair Bus
08:10
Thái Bình
(0h02)
08:12
Ninh Bình
42 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
11:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
12:50
Tp. Ninh Bình
14 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
11:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
13:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
12:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
13:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
12:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
14:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
13:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
14:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
13:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
15:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
14:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
15:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
14:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
16:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
15:00
Tp. Thái Bình
(1h50)
16:50
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
70,000đ
Normal Bus
15:30
Tp. Thái Bình
(1h50)
17:20
Tp. Ninh Bình
15 chổ trống
Tuyến đường Thái Bình - Ninh Bình
Tuyến đường Thái Bình - Ninh Bình với sự tham gia vận hành của nhà xe: Kết Đoàn, Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Ninh Bình có khung giờ cố định như sau: 06:00, 07:00, 07:30, 08:00, 08:10, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30.
Xe đi Ninh Bình sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 06:00 là của hãng xe Kết Đoàn. Nhà xe Kết Đoàn sẽ bắt đầu xuất phát ở Thái Bình lúc 06:00 và dự kiến sẽ trả khách ở Ninh Bình sau (0h02) giờ.
Xe đi Ninh Bình trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Ninh Bình xuất phát vào lúc 15:30 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Thái Bình lúc 15:30 và dự kiến sẽ trả khách ở Ninh Bình sau (1h50) giờ.
Vé xe Thái Bình đi Ninh Bình giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình thấp nhất là 70,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Thái Bình đi Ninh Bình giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Ninh Bình cao nhất là 90,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Kết Đoàn.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng