Từ Thái Bình đi Quảng Ninh: 20 chuyến trong ngày 21/01/2021.
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
06:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
09:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
06:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
09:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
07:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
10:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
07:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
10:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
08:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
11:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
08:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
11:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
09:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
12:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
09:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
12:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
10:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
13:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
10:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
13:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
11:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
14:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
11:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
14:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
12:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
15:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
12:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
15:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
13:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
16:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
13:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
16:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
14:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
17:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
14:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
17:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
15:10
Tp. Thái Bình
(3h10)
18:20
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Quang Mười Limousine
100,000đ
Normal Bus
15:40
Tp. Thái Bình
(3h10)
18:50
TP. Cẩm Phả
15 chổ trống
Tuyến đường Thái Bình - Quảng Ninh
Tuyến đường Thái Bình - Quảng Ninh với sự tham gia vận hành của nhà xe: Quang Mười Limousine.
Thời gian xe chạy
Các chuyến xe ghế ngồi đi Quảng Ninh có khung giờ cố định như sau: 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40.
Xe đi Quảng Ninh sớm nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 06:10 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Thái Bình lúc 06:10 và dự kiến sẽ trả khách ở Cẩm Phả sau (3h10) giờ.
Xe đi Quảng Ninh trễ nhất ?
Chuyến xe ghế ngồi sớm nhất đi Quảng Ninh xuất phát vào lúc 15:40 là của hãng xe Quang Mười Limousine. Nhà xe Quang Mười Limousine sẽ bắt đầu xuất phát ở Thái Bình lúc 15:40 và dự kiến sẽ trả khách ở Cẩm Phả sau (3h10) giờ.
Vé xe Thái Bình đi Quảng Ninh giá thấp nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh thấp nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Vé xe Thái Bình đi Quảng Ninh giá cao nhất ?
Giá vé xe ghế ngồi đi Quảng Ninh cao nhất là 100,000đ, tùy thuộc vào vị trí ngồi của bạn. Giá vé này là của hãng xe Quang Mười Limousine.
Tải ứng dụng BusMap để đặt vé xe đường dài nhanh chóng